Välkommen till vår grafiska manual – delen för externa användare.

Här kan du ladda ner Konstnärsnämndens logotyper. Du hittar dem under rubriken Logotyper.

Där finns också regler och riktlinjer för hur logotyperna skall användas när Konstnärsnämnden ska anges som bidragsgivare och/eller samarbetspartner.

Kontakta info@konstnarsnamnden.se på Konstnärsnämnden om du har frågor kring denna manual eller om du behöver ytterligare information.