Hjälp

Alla filer är zip-komprimerade!

För att undvika att filer oavsiktligt öppnas efter nedladdning så är nästan alla filer komprimerade som zip-filer. Det gör det också lättare att skicka den vidare med e-post. Läs mer om hur du hanterar zip-filer i hjälpavsnittet. Kulturbryggans loggor är INTE i zip-format. 

Efterbehandlingar

Efterbehandling är de moment som utförs med trycksaken när den är tryckt. Exempel på efterbehandlingar är stansning, laminering eller lackning.

Filformat

Beskriver olika filformat som används för bilder, logotyper och grafiska objekt.

Färgsystem

Färger i trycksaker och färger på bildskärmen skiljer sig åt.

Infoga filer i Word

Läs mer om hur du infogar en logotyp i ett Worddokument.

Signatur i e-post

Läs mer om hur du infogar en signatur i din e-post.

Typsnitt

Välj teckensnittsvarianten Bold eller Italic istället för fet eller kursiv i snabbvalsmenyn.