Alla filer är zip-komprimerade!

Alla filer kan komprimeras, dock bör detta göras på olika sätt beroende på typ av fil. Komprimering används oftast av ett eller flera av följande skäl; 

 1. Att minska storleken på filer.
 2. För att säkerställa att alla filer som hör ihop också håller ihop.
 3. För att säkerställa att filer är autentiska och inte blivit manipulerade.

All komprimering går ut på att packa ihop en fil eller samling av filer på ett effektivt sätt. De vanligaste komprimeringsformaten idag är ZIP (.zip) för både Windows och Mac-användare.

Fotografier komprimeras lämpligen med JPEG. Jpeg är dock ett förstörande filformat vilket innebär att delar av bildinformationen tas bort för att minska filstorleken varje gång den sparas om. Använd alltså bara jpeg som slutgiltigt format, inte under arbetets gång. Om högsta kvalitet önskas, för till exempel bildtryck, bör bilden sparas som TIFF eller EPS och aldrig ha varit sparad som jpeg på vägen.

För rena datafiler får ingen information försvinna. Dessa komprimeras därför istället med icke förstörande format som till exempel Zip.

Programvaror för komprimering

Stöd för uppackning av zip- och rar-filer finns inbyggt i Windows XP och Mac OSX. Enklare stöd för sit-filer finns även inbyggt i Mac OSX.

Så här packar du upp zip-komprimerade filer för Windows XP på PC:

 1. Klicka på länken för att hämta filen.
 2. I filhämtningsrutan som kommer upp väljer du var du vill spara den zippade mappen på din dator.
 3. Gå till den zippade mappen.
 4. Högerklicka på mappen och välj alternativ Extrahera alla…
 5. Extraheringsguiden öppnas. Klicka Nästa.
 6. Välj var du vill spara de uppackade filerna på din dator och klicka Nästa.
 7. Du har nu packat upp filerna. Klicka på Slutför.
 8. De uppackade filerna kan nu användas.

Utöver detta kan PC-användare ladda ned Winzip från www.winzip.com. Mac OSX-användare kan ladda ner Stuffit Expander från www.stuffit.com.