Färgsystem

PANTONE® (PMS)

Står för Pantone Matching System. PMS-systemet används för att göra dekorfärgstryck. Kulörerna är indelade i ett siffersystem som inte ger någon vägledning om vilken kulör det rör sig om. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempelvis färgen i en logotyp framställs exakt. Exempel på en färgangivelse kan vara: PMS 1375 (orange).

C eller U som följer färgkoden står för Coated (bestruket papper) respektive Uncoated (obestruket papper).

CMYK

Står för CYAN, MAGENTA, YELLOW (gult) och KEYCOLOR (svart). Detta färgsystem används vid fyrfärgstryck. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.
Exempel: CMYK C=0, M=50, Y=100, K=0 (orange).

Tänk på att i kommunikationen med tryckerier kan färgblandningen anges enligt Europaskalan, där ordningen är gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

NCS

Ett svenskt kulörsystem som bygger på en indelning i ljushet, kulör och mättnad. Används mest inom textil- och måleribranscherna.

RGB

Står för RÖD, GRÖN och BLÅ. RGB är det färgsystem som används vid inläsning av färgbilder då det har en större färgrymd än CMYK. RGB används även för att ange de färger en datorskärm återger. RGB-färger beskrivs med ett värde från 0-255 för varje färg. Exempel: RGB R=225, G=145, B=45 (orange).

HEX

Färger angivna med hex-värden används till exempel för webbsidor och i program som Microsoft Word och PowerPoint. Detta för att ange färg på bakgrund och text. Färgvärdet består av tre teckenpar av nummer och/eller bokstäver (0-9 samt A-F). Hex har en talbas på 16 vilket innebär att man räknar från 0 – F. Alla hex-värden har sin motsvarighet i RGB-systemet. Exempel: HEX #E1 91 2D (orange)