Filformat

Vanliga format

EPS: (Encapsulated Postscript) Allmänt grafikformat som används för både objekt- (vektor-)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om raster. EPS-bilder kan inte påverkas när de monterats i layoutprogrammet.

GIF: max 256 färger. Bra till enkel grafik, ej foton, och är allmänt använd på internet men kan även förekomma i PowerPoint-presentationer.

JPG/JPEG: komprimerar mycket effektivt, men med kvalitetsförlust. Kompressionsgraden kan varieras. Används främst till fotografier och för internet.

TIFF/TIF: ett allmänt grafikformat för pixelgrafik som fotografiska bilder, illustrationer och symboler vid trycksaksproduktion. En fördel med formatet är att bilderna kan ändra kulör, kontrast och ljushet i layoutprogrammen. Filerna kan även LZW-komprimeras. Formatet ger i allmänhet en mindre filstorlek än alternativet EPS.

PNG: Kan användas både för grafik och fotografier. En png-fil kan ha en transparent (genomskinlig) bakgrund. Png-filer kan monteras mot bakgrunder i exempelvis PowerPoint och Word med perfekt resultat (inga fula kanter). Eftersom filer kan sparas i valfri upplösningen är formatet idealiskt för användning både på skärm och vid utskrift. PNG används dock inte för tryck.

Mindre vanliga format

BMP: standardformat i Windows. En ren kopia av skärmens bitmapp utan någon kompression.

PICT/PCT: ett MAC-format som lämpar sig för exempelvis logotyper och liknande som ofta skrivs ut med kontorsskrivare, bläck eller laser. Formaten kan även användas på PC i Office-program. Ett lämpligt format för logotyper i malldokument för Word som ska fungera i MAC såväl som PC.

PSD och PSP: PhotoShop och Paint Shop Pro. Filformat som bara används i respektive program som sparar information från lager, paletter, profiler etc.

AI: AI är Adobe Illustrators eget filformat. När man t.ex. sparar en fil i Illustrator CS EPS-format (eller senare) innehåller filen både inbyggda Illustrator-data och EPS-data. När du öppnar filen i Illustrator igen läses den inbyggda (oförenklade) informationen. När du placerar filen i ett annat program läses EPS-informationen (den förenklade).

Om filer skapade i Illustrator innehåller objekt som är genomskinliga, exempelvis skuggor, kommer dessa objekt förenklas om filen monteras i vissa layoutprogram, eller i vissa versioner av dessa, som inte har stöd för genomskinlighet.

AI formatet bör inte användas om filen ska distribueras till användare som kan tänkas sakna fullt stöd för denna filtyp. I dessa fall bör vektorgrafik sparas i formatet EPS.