Infoga filer i Word

Du kan infoga bildobjekt som logotyper, fotografiska bilder och illustrationer i dina dokument.

Om du vill använda ett grafikobjekt som finns i manualen laddar du först ner det och sparar det på din hårddisk.

 1. Öppna dokumentet som du vill infoga bilden i.
 2. Placera markören där du vill infoga bilden.
 3. Öppna Infoga-menyn, välj Bildobjekt och sen Från fil...
 4. Gå till bildobjektet du vill infoga. Markera objektet och välj Infoga.

Bildobjektet har nu infogats där markören stod i dokumentet. Office-programmen har enklare stöd för redigering av infogade bilder. Dessa bör dock undvikas. Redigera hellre objekten i lämpligt redigeringsprogram som till exempel Illustrator eller Photoshop Elements.

Grafiska filformat

Microsoft Word stöder följande grafiska filformat:

 • JPEG, JFIF (Joint Photographic Experts Group)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF (Tagged Image File Format)
 • PICT (Macintosh Picture)
 • PNTG (Macintosh Paint)
 • BMP (Windows Bitmap)
 • EPSF, EPS (Encapsulated PostScript File)
 • WMF (Windows Metafile)
 • EMF (Enhanced Windows Metafile)
 • PDF (Portable Document Format)
 • PSD (Photoshop Document)
 • SGI (Silicon Graphics Incorporated)
 • QTIF (QuickTime Image Format)
 • TGA, TPIC (Targa)
 • FPX (FlashPix)