Signatur i e-post

Här följer instruktioner för att infoga e-postsignaturer i Microsoft Outlook, Outlook Express och Lotus Notes.

Microsoft Outlook 2003

Om du använder Microsoft Word som redigeringsprogram för e-post går du till Hjälp om Microsoft Word. I Word finns fler anpassade alternativ för signaturer.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Microsoft Outlook, och välj fliken E-postformat.
 2. Klicka på Signaturer under Signaturer och välj Nytt.
 3. Ange ett namn på signaturen i rutan.
 4. Markera önskat alternativ under Välj hur din signatur ska skapas och klicka på Nästa.
 5. Ange texten som du vill inkludera i signaturen i rutan Signaturtext.
  Du kan även klistra in text i rutan från ett annat dokument. Om du vill ändra format på ett stycke, markerar du texten och klickar på Tecken eller Stycke. Välj sedan önskade alternativ. OBS! De här alternativen är inte tillgängliga om du använder meddelandeformatet Oformaterad text.
 6. Klicka på Slutför när du har redigerat signaturen. Signaturen är nu klar att användas.

Microsoft Outlook 2007

Om du använder Microsoft Word som redigeringsprogram för e-post går du till Hjälp om Microsoft Word. I Word finns fler anpassade alternativ för signaturer.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Microsoft Outlook 2007, och välj fliken E-postformat.
 2. Klicka på Signaturer under Signaturer och välj Ny under fliken E-postsignatur.
 3. Ange ett namn på signaturen i rutan och klicka på OK.
 4. Ange texten som du vill inkludera i signaturen i rutan Redigera signatur.
  Du kan även klistra in text i rutan från ett annat dokument. Om du vill ändra format på ett stycke, markerar du texten och väljer önskade alternativ. OBS! De här alternativen är inte tillgängliga om du använder meddelandeformatet Oformaterad text.
 5. Klicka på Spara när du har redigerat signaturen. 
 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och sedan OK igen för att slutföra signaturen. Signaturen är nu klar att användas.

Outlook Express

 1. Klicka på AlternativVerktyg-meny och klicka sedan på fliken Signaturer.
 2. Klicka på knappen Ny om du vill skapa en signatur och skriv sedan texten i rutan Redigera signatur eller klicka på Fil och sök efter den text- eller HTML-fil som du vill använda.
 3. Markera kryssrutan Lägg till en signatur i utgående meddelande.

 
TIPS!
Om du vill använda en annan signatur för ett konto, väljer du signaturen i området Signaturer och klickar sedan på knappen Avancerat och väljer kontot.

Om du endast vill använda en signatur på enstaka meddelanden, kontrollerar du att kryssrutan Lägg till en signatur i alla utgående meddelanden är avmarkerad. När du skriver meddelandet pekar du på SignaturerInfoga-menyn och klickar sedan på den signatur som du vill använda.

Lotus Notes

För att lägga in en automatisk signatur i dina mail gör du så här:

Engelsk version

Om du har Notesklient

 1. Välj Tools uppe till höger i Inboxen i Notes.
 2. Välj Preferences.
 3. Välj fliken Signature.
 4. Markera "Automatically append a signature to the bottom of my outgoing mail messages".
 5. Skriv in signaturen i rutan "Signature" (tryck gärna "Enter" några gånger först, så hamnar signaturen en bit ner i mailet). Du kan också kopiera signaturen från en instruktion och ändra till dina uppgifter, innan du går till fliken "Signature", för att klistra in den i rutan. Webadressen anges på följande sätt (dvs inklusive http://) för att mottagaren ska få en länk att klicka på direkt: http://www.lantmannen.com
 6. Klicka på OK - Nästa gång du skapar ett nytt meddelande finns signaturen i meddelandet.


Om du har webmail (iNotes / Domino Web Access)

 1. Välj "Preferences" uppe i högra hörnet.
 2. På första fliken ("Mail"), på mitten - Bocka i "Append a signature to the bottom of my outgoing mail messages".
 3. Skriv in signaturen i rutan därunder (tryck gärna "Enter" några gånger först, så hamnar signaturen en bit ner i mailet). Du kan också kopiera signaturen från en instruktion och ändra till dina uppgifter, innan du går till fliken "Signature", för att klistra in den i rutan. Webadressen anges på följande sätt (dvs inklusive http://) för att mottagaren ska få en länk att klicka på direkt.
 4. Klicka på "Save&Close" överst i rutan - Nästa gång du skapar ett nytt meddelande finns signaturen i meddelandet.

Svensk version

Om du har Notesklient

 1. Välj Verktyg uppe till höger i Inboxen i Note.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på fliken Signatur.
 4. Markera "Bifoga automatiskt en signatur längst ned i utgående meddelanden".
 5. Skriv in signaturen i rutan "Signatur" (tryck gärna "Enter" några gånger först, så hamnar signaturen en bit ner i mailet). Du kan också kopiera signaturen från en instruktion och ändra till dina uppgifter, innan du går till fliken "Signatur", för att klistra in den i rutan. Webadressen anges på följande sätt (dvs inklusive http://) för att mottagaren ska få en länk att klicka på direkt.
 6. Klicka på OK - Nästa gång du skapar ett nytt meddelande finns signaturen i meddelandet.