Typsnitt

Tänk på att använda de rätta typsnittvarianterna, när du skapar en trycksak.

Många typsnitt består av hela samlingar med olika typsnittsvarianter, där typsnittet förutom namnet även innehåller beskrivningar som Light, Regular, Italic, Bold etc. När du behöver förstärka ett ord eller flera i en text så bör du alltid först se om det är möjligt att välja en variant av ditt typsnitt som heter exempelvis Bold eller Italic (kursiv).

I program som t.ex. Word är det möjligt att välja "fet" eller "kursiv" stil på tecken eller ord med hjälp av snabbvalsknapparna i verktygsfältet. Denna funktion kommer endast att manipulera det valda typsnittet att se fet eller kursiv ut. Denna funktion ger inte samma resultat som att välja den "äkta" typsnittsvarianten som du gör genom att välja rätt variant i menyn där du väljer typsnitt.

Observera dock att vissa typsnitt på din dator kan sakna varianter och du är då hänvisad till att använda programmets inbyggda funktioner för att skapa fet och kursiv stil.