Iaspis logotyp för för angivelse av stöd

Iaspis logotyp består av namnet iaspis satt gement i profiltypsnittet Century Schoolbook samt tillhörande boilerplate med texten ”Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer”. Logotypens finns med svensk respektive engelsk boilerplate. För användning vid angivelser för stöd skall logon kompletteras med avsändartext enligt nedan.


 


 

Logotypregler

Storlek

Storleksmässigt bör du inte göra logotyp med underställd boilerplate mindre än 35 mm i tryck (bredd på ”iaspis”), respektive 175 pixlar på webb/skärm (bredd på ”iaspis”). Under dessa storlekar blir boilerplate-texten oläslig. Använd i de fall logotypen måste vara mindre än dessa mått varianten utan boilerplate.

Avsändartext

I anslutning till logotypen, eller i sammanställning av partners/bidragsgivare, tacklistor etc skall anges: ” Med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer” alternativt engelska ”With support by Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists”. Exempel: Filmen är producerad med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens…”

Placering

Logotypens placering är fri. Se dock till att den får tillräckligt med luft omkring sig, så att den syns tydligt.

Färg

Logotypen återges normalt alltid i svart mot vit bakgrund i såväl färgmedier som svartvita medier. I extern användning, dvs när logotypen finns med i iaspis-sponsrade publikationer (affischer, bokprojekt, hemsidor och liknande) kan logotypen placeras mot färgad bakgrund eller bild. Godkännande för detta skall dock alltid hämtas in från Iaspis i varje enskilt fall.