Internationella dansprogrammet

Internationella dansprogrammets logotyp för angivelse av stöd består av Internationella Dansprogrammets logotyp i kortversion - på svenska resp. engelska. För användning vid angivelser för stöd skall logon alltid kompletteras med avsändartext enligt nedan. 

Logotypregler Internationella Dansprogrammet

Storlek

Storleksmässigt får du i tryck inte göra logotypen mindre än minimåttet; 3,5 mm på “cirkeln”. Mindre än så blir den svårläst. På webb och bildskärm (TV/Video, projektion etc) görs logotyp ej mindre än att texten är läslig i avsett media. 

 

Placering

Logotypens placering är fri. Se dock till att den får tillräckligt med luft omkring sig, så att den syns tydligt. Ett tips är att använda cirkeln i logotypen som ett riktmärke gällande friyta kring logotypen.

Avsändartext

I anslutning till logotypen, eller i sammanställning av partners/bidragsgivare, tacklistor etc skall anges: ”Med stöd av Internationella Dansprogrammet – Konstnärsnämndens internationella program för danskonstnärer” alternativt engelska ”With support by The International Dance Programme – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Programme for Dance Artists”. Exempel: Föreställningen är producerad med stöd av Internationella Dansprogrammet – Konstnärsnämndens…”

Färg

Logotypen återges alltid när det är möjligt i svart mot vit bakgrund i såväl färgmedier som svartvita medier. I extern användning, dvs när logotypen finns med i publikationer sponsrade av Konstnärsnämnden/Internationella Dansprogrammet (affischer, bokprojekt, hemsidor och liknande) kan logotypen placeras mot färgad bakgrund eller bild. Godkännande för detta skall dock alltid hämtas in från Konstnärsnämnden/Internationella Dansprogrammet i varje enskilt fall.