Internationella musikprogrammet

Internationella musikprogrammets logotyp för angivelse av stöd.

Internationella musikprogrammets logotyp för angivelse av stöd består av Internationella musikprogrammets logotyp i kortversion - på svenska resp. engelska. För användning vid angivelser för stöd skall logon alltid kompletteras med avsändartext enligt nedan. 

Logotypregler Internationella musikprogrammet

Storlek

Storleksmässigt får du i tryck inte göra logotypen mindre än minimåttet; 3,5 mm på “cirkeln”. Mindre än så blir den svårläst. På webb och bildskärm (TV/Video, projektion etc) görs logotyp ej mindre än att texten är läslig i avsett media. 

Internationella musikprogrammets logotyp används på samma sätt som Internationella dansprogrmmet.

Placering

Logotypens placering är fri. Se dock till att den får tillräckligt med luft omkring sig, så att den syns tydligt. Ett tips är att använda cirkeln i logotypen som ett riktmärke gällande friyta kring logotypen.

Internationella musikprogrammets logotyp används på samma sätt som Internationella dansprogrmmet.

Avsändartext

I anslutning till logotypen, eller i sammanställning av partners/bidragsgivare, tacklistor etc skall anges: ”Med stöd av Internationella musikprogrammet – Konstnärsnämndens internationella program för musikkonstnärer” alternativt engelska ”With support by The International Music Programme – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Programme for Musical Artists”. Exempel: Föreställningen är producerad med stöd av Internationella musikprogrammet – Konstnärsnämndens…”

Färg

Logotypen återges alltid när det är möjligt i svart mot vit bakgrund i såväl färgmedier som svartvita medier. I extern användning, dvs när logotypen finns med i publikationer sponsrade av Konstnärsnämnden/Internationella musikprogrammet (affischer, bokprojekt, hemsidor och liknande) kan logotypen placeras mot färgad bakgrund eller bild. Godkännande för detta skall dock alltid hämtas in från Konstnärsnämnden/Internationella musikprogrammet i varje enskilt fall.