Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens logotyp för angivelse av stöd består av texten “MED STÖD AV” samt Konstnärsnämndens logotyp. Logotypen med stöd-text finns endast i en svensk version. För tillämpningar på engelska används svensk grundlogotyp kompletterat med Avsändartext enligt beskrivning nedan – i anslutning till logotypen och/eller i andra sammanställningar i textform av partners/bidragsgivare, tacklistor etc.

 

Logotypregler Konstnärsnämnden

Storlek

Storleksmässigt får du i tryck inte göra logotypen mindre än minimåttet; 3,5 mm på “cirkeln”. Mindre än så blir den svårläst. På webb och bildskärm (TV/Video, projektion etc) görs logotyp ej mindre än att texten är läslig i avsett media.

Placering

Logotypens placering är fri. Se dock till att den får tillräckligt med luft omkring sig, så att den syns tydligt. Ett tips är att använda cirkeln i logotypen som ett riktmärke gällande friyta kring logotypen.

Avsändartext

I sammanställningar i textform av partners/bidragsgivare, tacklistor etc anges Kontnärsnämndens stöd som: ”Med stöd av Konstnärsnämnden” alternativt engelska ”With support by The Swedish Arts Grants Committeé”. Exempel: Filmen är producerad med stöd av Konstnärsnämnden”.

Färg

Logotypen återges alltid när det är möjligt i svart mot vit bakgrund i såväl färgmedier som svartvita medier. I extern användning, dvs när logotypen finns med i publikationer sponsrade av Konstnärsnämnden (affischer, bokprojekt, hemsidor och liknande) kan logotypen placeras mot färgad bakgrund eller bild. Godkännande för detta skall dock alltid hämtas in från Konstnärsnämnden i varje enskilt fall.