Kulturbryggans logotypregler

Storlek

Avsändartext

I anslutning till logotypen, eller i sammanställning av partners/bidragsgivare, tacklistor etc skall anges: ”Med stöd av Kulturbryggan” alternativt engelska "Supported by Kulturbryggan". Exempel: Filmen är producerad med stöd av Kulturbryggan…”

Placering

Logotypens placering är fri. Se dock till att den får tillräckligt med luft omkring sig, så att den syns tydligt.

Färg

Logotypen återges normalt alltid i svart mot vit bakgrund i såväl färgmedier som svartvita medier. I extern användning, dvs när logotypen finns med i publikationer (affischer, bokprojekt, hemsidor och liknande) kan logotypen placeras mot färgad bakgrund eller bild. Godkännande för detta skall dock alltid hämtas in i varje enskilt fall.